अब ढुक्कले सुत्न पाउनेछन् बिहुँ काउलेका दलित समुदाय

खेमराज गौतम

लकोट, वैशाख १