३२ वर्षदेखि एक्लै बसिरहेको टापू छाड्ने भए मोरान्डीले

सिएनएन

वैशाख २०