काठमाडौँ­-बुटवलको भाडा छ हजार!
नारायण ढुंगाना काठमाडौं, वैशाख २४