‘पहिला हुन्छ भनेकी घरबेटीले म कामीकी छोरी हुँ भन्दा कोठा दिन मानिनन्’

युनिक श्रेष्ठ

युनिक श्रेष्ठ

काठमाडौं, असार २