कञ्चनपुरका सिडिओको नाममा फेसबुक बनाएर पैसा मागेपछि …