सफा गर्दा दाँत कमजोर हुन्छ? (भिडिओ)

डा.स्वजन खत्री

दन्त चिकित्सक