सफा गर्दा दाँत कमजोर हुन्छ? (भिडिओ)
डा.स्वजन खत्री दन्त चिकित्सक