चार वर्षमै फेरियो मध्यपुरको मुहार
रमेश गिरी भक्तपुर, साउन १४