'बेदिङ गाउँ बचाउन ग्याबिन तार चाहिएको छ, काठमाडौं खबर पुर्‍याइदिनुहोला'

सुरेन्द्र फुयाल

रोलवालिङ, दोलखा