गण्डकी प्रवेश नाकामा स्वास्थ्य प्रवद्र्धन तथा निगरानी केन्द्र
रासस दमौली, असोज २