उमेर र मौसम अनुसार आँखामा फरक-फरक समस्या देखिन्छ (भिडिओ)

डा. अंगिरा श्रेष्ठ

आँखा रोग विशेषज्ञ