यस्तो हालतमा छ १०४ वर्ष पुरानो अस्पताल

यो अस्पताल कसरी सुधार्ने?

सबिना श्रेष्ठ

काठमाडौं, मंसिर २१