साँझ ढल्दै जाँदा ...

रमेश गिरी

रमेश गिरी

भक्तपुर, मंसिर २६