पहिले प्रयोग गरिएका आइसोलेसन, क्वारेन्टिन पुनः सञ्चालन गर्ने काठमाडौं महानगरको तयारी

रासस

काठमाडौं, माघ ४