तीन देशमा एकैचोटी गयो बिजुली

एजेन्सी

अलमाती, माघ ११