यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई बिना भेदभाव स्वीकार गर्नुहोस्ः उपराष्ट्रपति

मनिका विश्वकर्मा

काठमाडौं, जेठ ३