सेतो दुबीको उपचार कसरी गर्ने, लापरबाही गरे के हुन्छ? (भिडिओ)

डा. पारस श्रेष्ठ

छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ