ललितपुरबाट मौरी चराउन बागलुङ!

खेमराज गौतम

गलकोट, माघ १०