पहिरोको जोखिममा म्याग्दीको महभिर गाउँ

रासस

रासस

म्याग्दी, असोज १२