बाक्लो कुहिरोको बीचमा बसेको बस्ती

सबिना श्रेष्ठ

सबिना श्रेष्ठ

काठमाडौं, असोज ३०