को हुन् हमासले मुक्त गरेका बन्धकहरू? (नामावली)

अहिलेसम्म हमासले छाड्यो २४ बन्धक र इसराइलले ३९ कैदी
एजेन्सी

एजेन्सी

गजा/तेल अविभ, मंसिर ९