बाजा बजाउने आमाहरू

रासस

रासस

ढोरपाटन (बागलुङ), फागुन १७