जहाँ काठे पुलबाट हिँडे बापत तिर्नुपर्छ १० रुपैयाँ कर!

नारायण खड्का

नारायण खड्का

दाङ, असार ५