इखले दिलाएको ऐतिहासिक पदक
सीताराम कोइराला काठमाडौं, मंसिर २१