मैदानबाहिर हुत्तिएको बल उठाउने रवि यसरी बने राष्ट्रिय खेलाडी

सीताराम कोइराला

काठमाडौं, असार २२