कतारले नेपालमा पठाउने भयो प्रो-लाइसेन्स फुटबल प्रशिक्षक 
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं, चैत ६