युरो कपका पाँच दाबेदार
सुगत पराजुली काठमाडौं, जेठ २८