नवौं राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीको कार्यतालिका सार्वजनिक