जब मेसीले आफ्नो अन्तिम लक्ष्य पूरा गरे (तस्बिरहरू)

एजेन्सी

एजेन्सी

दोहा, पुस ४