सगरमाथा चढेर हार्थी ओमान फर्किन, ढाका टोपी लगाइ दिएर राजदुतले गरिन स्वागत