कोरोनाको महामारीमा पोखराका ठूला अस्पतालमै छैन अक्सिजन प्लान्ट