हनुमन्तेको बाढी भक्तपुरको बस्तीमा पस्न थाल्यो
सेतोपाटी काठकाडौँ, असार २७