अहिले छैनन् टेकु अस्पतालको भुइँभरी कोरोना संक्रमित 
विवेक राई काठमाडौं, जेठ २१