ओलम्पिक खेल्ने एउटा सपनाको अन्त्य 
सीताराम कोइराला काठमाडौं, असार १८