सरकारलाई ऋचाको प्रश्नः कति जनाको बलात्कार भएपछि गम्भीर हुने हो?
प्रभाकर गौतम काठमाडौं, असोज ३०