'महाजात्रा' को अहिलेसम्मको कमाइ कति?

सेतोपाटी कला

सेतोपाटी कला

काठमाडौं, चैत २१