विदेश गएकाहरूले पठाएको चिठी!

मनिका विश्वकर्मा

मनिका विश्वकर्मा

काठमाडौं, वैशाख ३०