'घर'बाट दर्शक तर्सेलान् की अर्पण आफै?
सेतोपाटी काठमाडौं, असार ३०