'जाइरा'मा नम्रता होइन साम्राज्ञी थिइन् निर्देशकको पहिलो रोजाइ
सेतोपाटी काठमाडौं, साउन २३