आर्यन, मिरूना र साम्तेनको भाग्यपरीक्षा-'च च हुईं'
सेतोपाटी कला काठमाडौं, मंसिर ५