‘हामी बजारको होइन, विषयको पछाडि लागेका छौं’
अशेष अधिकारी काठमाडौं, मंसिर १६