किम की दुक भन्थेः महिलाहरू पुरुषभन्दा जहिल्यै माथि छन्
सेतोपाटी मंसिर २६