लाहुरे हुन भारत गएका भूपू कसरी बने 'भाइरल' गीतका गायक?

सुशील नेपाल

सुशील नेपाल

काठमाडौं, वैशाख २