विकासै नदेखेर बूढो हुने त होइन नेपाल!

नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो

विकासै नदेखेर बूढो हुने त होइन नेपाल!