मेरो गाउँ पुम्दीभुम्दीले देखाउने नेपाल

नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो

मेरो गाउँ पुम्दीभुम्दीले देखाउने नेपाल