भोएज् लोमान्थाङ- खरायो भन्छ नजा, घोडा भन्छ जा
सुरज सुवेदी काठमाडौं, मंसिर १५