गोसाईंकुण्डमा हिउँका ढिक्कासँगै खेल्दाको त्यो क्षण...