कुश्मा, अब १० वर्षपछि फेरि 'बन्जी जम्प' गर्न आउनेछु