कालीगण्डकीमा फाल हाल्दा! (तस्बिरहरू)

रोजी थपलिया

रोजी थपलिया

वैशाख १७