पाइला आफ्नै धर्तीमा

जीवन रहे पाहुना डाक्छु, डलर दिन्छु लाख