मिसन सगरमाथा बेस क्याम्प-९: जब एक्कासि तालको साइडबाट ढुंगा खस्न थाले!